Strandvonderij Den Helder

De strandvonderij in Den Helder is decennia lang in de handen van de familie Bontes geweest. Vanaf 2018 wordt dit uitgevoerd door de SSN waar medewerkers op 12 juni worden beëdigd als hulp-strandvonder. De burgemeester is in naam de strandvonder. Dit is in de wet op de strandvonderij zo geregeld.

Strandvondsten

Vrijwel dagelijks spoelen er uit zee spullen aan op de Helderse stranden. Zeewier, plastic producten, dode zeevogels, bruinvissen, zeehonden en wrakhout. Het meeste hiervan wordt door de SSN afgevoerd als strandafval. Soms spoelen voorwerpen aan, die nog een bepaalde waarde vertegenwoordigen en onbedoeld in zee terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld na een schipbreuk of overboord geraakte ladingen van zeeschepen. Als dit soort voorwerpen op het strand worden gevonden, mag de vinder ze niet zelf houden. Deze voorwerpen dient u af te geven bij de gemeentelijke strandvonder.

Strandvonder

Een (hulp)strandvonder is een door de gemeente aangestelde persoon, die aangespoelde of opgeviste goederen bewaart tot de rechtmatige eigenaar ze opeist. Vaak tegen betaling van de onkosten voor het bergen, opslaan en het uitbetalen van een vindersloon. Als de eigenaar afstand doet van zijn eigendom, mag de strandvonder het voorwerp verkopen om zo de gemaakte kosten te dekken.
Volgens de Wet op de Strandvonderij uit 1931, is in elke kustgemeente de burgemeester automatisch strandvonder. Hij heeft één of meerdere hulpstrandvonders. Voor Den Helder zijn dit de strandmanager Ruud Koelewijn en assistent Erik den Boer.

Bij wie kan ik in Den Helder en Julianadorp een strandvondst afgeven?

U kunt uw voorwerp(en) afgeven bij een van de strandposten of aan de medewerkers van de SSN.

Jutten of jatten

Wat is het nu eigenlijk: jutten of jatten? Volgens de wet is jutten verboden: alles wat op het strand wordt gevonden, moet naar de strandvonder of de politie worden gebracht. De strandvonderij bewaakt de stranden en wanneer er goederen aanspoelen, worden die veiliggesteld door de strandvonder. Vaak worden de spullen via openbare verkopingen verkocht of tegen borgloon teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De vinder heeft recht op een vindersloon. Eigenlijk is jutten, waarbij de vinder de spullen zelf houdt of verkoopt, dus jatten maar veel kustbewoners zien dat niet zo.
Jutten wordt meer gezien als een spel waarbij het de kunst is de strandvonders te slim af te zijn. Tegenwoordig is er niet meer zo veel te jutten. De schepen zijn zeewaardiger geworden en de lading is beter verpakt, waardoor er niet veel meer aanspoelt. In de afgelopen decennia was dat nog wel anders. Tijdens zware stormen spoelden verschillende containers op de stranden aan gevuld met sigaretten, schoenen, televisies en ladingen hout. De laatste grote lading was in januari 2018. Toen spoelden er balken en palen aan van een Russisch schip.